Подбор на участници за Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 2 – 3.11.2017 г., Плевен

19 октомври 2017

Информация относно процедурата за подбор на участници в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 02-03.11.2017 г., Плевен

Бланка за предложения