Списък на учебниците за VІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 год. Актуални

25 септември 2017

Актуални!

Списък на учебниците за VІ клас по човекът и природата /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

  1. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колектив, ИК „Анубис”
  2. Човекът и природата за VІкл/печатно издание с ел. вариант/ М. Максимов и колектив, „Булвест 2000”
  3. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/ М. Градинарова и колектив, СД „Педагог 6”
  4. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Кабасанова и колектив,„Просвета АзБуки”
  5. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/В. Иванов и колектив, „Просвета Плюс”
  6. Човекът и природата за VІ кл/печатно издание с ел. вариант/М. Гайдарова и колектив „Просвета-София”