Нови учебни програми

24 юли 2017

Учебна програма по физика и астрономия за ІХ клас (90 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г., за рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Учебна програма по физика и астрономия за ІХ клас (36 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІІ клас – влиза в сила от учебната 2017/ 2018 год.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІ класвлиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.