Изходящ номер на служебната бележка, във връзка с деня на биологията, от юлската лектория по природни науки, 03.07.2017 г.

3 юли 2017

Уважаеми колеги,

Изходящият номер на служебната бележка, издадена от РУО – София-град, относно Ден на биологията от юлската лектория „Съвременни направления на природните науки“ е Изх. № РУО1 – 15946/ 30.06.2017 г.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова