ІІІ конкурс за модели по биология 14.05.2017 г. в Националния музей „Земята и хората“

27 май 2017

Пълна информация за конкурса, проведен на 14.05.2017 год. в Националния музей „Земята и хората“