24-ти конкурс по физика и по математика за средношколци на фондация „Миню Балкански“

5 април 2017

Покана от фондация „Миню Балкански за участие в състезание по физика на 14.05.2017 год. и сътезание по матаматика на 13.05.2017 год.