Празник на химията във връзка с отбелязване на 150 години от рождението на Мария Кюри, 11 май 2017 год.

5 април 2017

Изх. № РУО1 – 7071/ 05.04.2017 год. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на 150 години от рождението на Мария Склодовская Кюри

Съюзът на Химиците в България,

Дружеството на учителите по химия и РУО-София

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 11 май 2017 г., четвъртък, от 15 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзиул. „Г.С.Раковски” №108 в зала 4.

Поканени са ученици от всички училища с различни направления и интереси да участват в този Празник, който принадлежи на:

  • химиците – причината е откриване на елементите радий и полоний;
  • физиците – поради проведените изследвания върху явлението радиация;
  • биолозите – промените на клетъчно ниво, до които води радиационното облъчване;
  • медиците – разработени рентгенографски приложения в медицината, свързани с лечението и диагностицирането на различни заболявания;
  • историците – възможност за проследяване на радиоактивните замърсявания, възникнали в историята на човечеството и последствията от тях;
  • художниците – пресъздаване на откритията на Мария Кюри на платно или фотографска лента;
  • преподавателите – използване на въведения от Мария Кюри метод за преподаване, основан на принципа на учебния експеримент;
  • учените – стимул за нови открития и развитие на направленията, в които е работила Мария Склодовская Кюри.

11 май 2017 г. е своеобразен празник за всеки, който се чувства вдъхновен от Делото на Мария Склодовская Кюри и желае да сподели своя поглед върху нейните постижения, използвайки своята гледна точка.

Необходима е предварителна регистрация за участие и избор на тема за изготвяне на постерен доклад.

Приложение:

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО: