Покана към учителите по физика и астрономия за участие в 45-тата национална конференция по физика, април 2017 год.

16 март 2017

ПОКАНА

към учителите по физика и астрономия  и човекът и природата 

Драги колеги,

На 6 април от 14 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”  се открива 45-тата национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема „Експериментът – основа на образованието по физика”. Организатори на конференцията са Съюзът на физиците в България, МОН и РУО –София. От името на Организационния комитет каня всички учители да бъдат гости на конференцията и да участват в кръглата маса без такса правоучастие. Вярвам, че споделянето на идеи и дискусиите по важни за обучението въпроси ще бъдат полезни за всички, които милеят за образованието по физика. Очакваме ви!

От името на Оргкомитета: Доц. Мая Гайдарова, Председател на Оргкомитета