Промяна в датата на провеждане на регионалното състезание „Талатлив физик“

14 март 2017

Уважаеми колеги и уважаеми ученици,

Датата за провеждане на регионалното състезание „Талантлив физик“ се променя от 19.03.2017 на 27.05.2017 год.

Приложение: регламент на регионалното състезание „Талантлив физик“ за учебната 2016/ 2017 год.