Публикуване на резултатите от областните кръгове на олимпиадите по химия, физика и биология

5 март 2017

Уважаеми участници в областните кръгове на олимпиадите по природни науки,

Съгласно т.2.11 от заповед №РД09-1396/ 15.09.2017 год. на министъра на образованието и наука, за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2016/ 2017 год., разсекретяването и обявяването на резултатите от областните кръгове на олимпиадите по химия, физика и биология се извършва след публикуване на протокола за допускане на ученици до Национален кръг от националните комисии.

Старши експерт по природни науки: Петя Иванова