45-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, 6 – 9 април 2017 год., София

2 март 2017

Второ съобщение

За 45-тата Национална конференция по въпросите на обучението по физика

6 – 9 април 2017 год. София

на тема „Експерименът – основа на образованието по физика“