Ден на отворени на 22.04.2017 год. във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

24 март 2017

fzf

Покана от Декана на Физически факултет на Софийски университет за посещение на Деня на отворените врати на 22.04.2017 год.

Програма за Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“на 22.04.2017 год.