Учебна 2015/ 2016 г. Статистика и протоколи от Софийско градско състезание „Талнтлив химик“

3 август 2016

Статистика и протоколи от Софийското градско състезание „Талантлив химик“, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016