Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“

10 февруари 2016

Писмо за организиране и провеждане на 4-тата олимпиада по експеримантална физика „Ден на светлината“ на 23.04.2016 г.

Регламент и програма на 4-тата олимпиада по експериментална физика – 23.04.2016 г.