Указания за организиране и провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по природни науки – учебна 2015/ 2016 г.

26 ноември 2015

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по астрономия

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по физика

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по ХООС