Есенна среща на софийските учители по физика събота 5 декември 2015 г.

24 ноември 2015
Уважаеми колеги,
Тази година традиционната Среща на софийските учители по физика ще се проведе от 10:00-14:00 на 5.12.2015 г. в аудитория В44 на Физически факултет, бул. Дж.  Баучър 5. Ако желаете да изнесете доклад от 20 мин. моля изпратете заглавието на PhysicsDevices@bgphysics.eu, за да бъде включен в програмата, която в момента се изготвя. Посочете също така и темите които бихте желали да се дискутират на срещата и вашите идеи за дейност на Съюза на физиците в България в подкрепа на средното образование по физика. Нека подчертаем това е среща на действащи учители по физика, а не на университетски преподаватели или научни сътрудници имащи интерес към средното образование.
Ръководство на Софийски клон на Съюза на физиците в България