Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на резистора“

13 ноември 2015

Отзиви от Олимпиадата по Експериментална Физика /ЕПО-3/, 31 октомври 2015 г, Куманово

Протокол с резултатите на участниците от Олимпиадата по Експериментална физика /ЕПО-3/, 31 октомври 2015 г., Куманово

Състезателна задача от Олимпиадата по Експериментална физика, 31 октоври 2015 г., Куманово