Квалификация на учители по биология и химия

10 ноември 2015

Обучение за учители по биология и химия на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор.