Проект на учебна програма по човекът и природата за 5 клас, публикувана в сайта на МОН на 03.11.2015 г.

4 ноември 2015

Проект на учебна програма по човекът и природата за 5 клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 3 декември 2015 г. (включително).