Учебна 2015/ 2016 г.

20 октомври 2015

Национален конкурс за наградите за учителите по химия за 2015 г.

Информация за 46-тата Национална конференцията по химия – Созопол 16 – 18.10.2015г.