Учебна 2015/ 2016 г.

6 октомври 2015

График за провеждане на олимпиади, състезания и конкурси и други по предметите от КОО „Природни науки и екология“ за област София-град – учебна 2015/ 2016 г.

Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания за 2015/ 2016 г.