Примерни разпределения по БЗО

23 септември 2015

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 1!

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 2!

Примерно разпределение за 10 клас за професионални гимназии с прием след 7 и след 8 клас – 36 ч.

Примерно разпределение за 10 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 8 клас – 72 ч.

Примерно разпределение за 11 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 7 клас – 72 ч.