Учебна 2015/ 2016 г. Национално състезание „Турнир на младите физици“

24 ноември 2015

Указание за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ – 5 – 7 февруари 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици 2015/ 2016 г.

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.