Одобрени учебници по химия и опазване на околната среда за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

18 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2014 – 2015, „Педагог 6”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2014 – 2015, „Булвест 2000”

VІІІ клас – Учебни помагала с функция на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г.

2. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

5.Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „С.А.Н.Про“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

6. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

7. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, част ІІ „Просвета-София“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

8. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000″, Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г.

9. Химия и опазване на околната среда със CD за 8 клас, фирма Балкан Бит“, заповед РД 09-219/ 27.02.2013 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015, „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, В. Нанов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, „Рива” ЕООД , ИК „Прозорец” ЕООД

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова,2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”

Х клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, ИК „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015,  „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ан. Шубанова и колектив, 2002 – 2015, „Регалия – 6”

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив,2002 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София”

ХІ клас – актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Химия и опазване на околната среда, част І, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”

3. Химия и опазване на околната среда, част ІІ, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”