Одобрени учебници по физика и астрономия за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

18 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Русева, 2014 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”АД

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2014 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІІІ клас  –  Учебни помагала с функции на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „АзБуки-Просвета“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

2. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Анубис“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Булвест 2000“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Педагог 6“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

5. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „С.А.Н.-Про“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП и ПП, М. Градинарова и колектив 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД.

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Кюлджиева и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

4. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”.

5. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Д. Мърваков и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД.

6. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД.

7. Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

Х клас –  актуални за ученици в ХII клас и интензивно изучаване на чужд език, които се обучават по старите учебни планове

1.Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000”ООД – не е

3. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

4. Физика и астрономия, ЗП, Д. Мърваков и колектив,2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

5. Физика и астрономия, ЗП, Н. Балабанов и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

6. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”

7. Физика и астрономия, ПП, Ст. Ницолов и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис,2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД

9. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІ клас – актуални

1. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2002 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас – актуални
1. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”АД