Резултати от международните олимпиади по природни науки за учебната 2014/ 2015 г.

14 септември 2015

Във ваканционните летни дни на 2015 г., за пореден път, най-добрите наши олимпийци достойно се представиха в Международните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия. Извоюваните от тях медали и отличия по безспорен начин показаха природната интелигентност на българските ученици и отличната научна подготовка на техните учители. Гордост ни завладяваше всеки път когато посрещахме победителите на аерогара София.
Завинаги в историята на олимпиадите по естествени науки ще влязат: