Учебна 2014/ 2015 г.

9 септември 2015

Връзка към сайта на олимпиадата

Регламент и програма на втората олимпиада по експериментална физика 2015 г. „Ден на фотона“ ФФ на СУ

Регламент и програма на първата олимпиада по експериментална физика 01.11.2014 г. ФФ на СУ