Учебна 2015/ 2016 г.

4 април 2016

Резултати и класиране от градското състезание по химия „Талантлив химик“, проведено на 23.04.2016 г. в ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Указания за организиране и провеждане на Софийското градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“ – 23.04.2016 г. 2016

Регламент на Софийското градско състезание „Талантлив химик“ за 2015/2016 г.