Учебна 2014/ 2015 г. Национално състезание по ХООС

6 септември 2015

 

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание по химия 2015 г. Русе

Писмо за Националното състезание по ХООС 18-19.04.2015 г. гра Русе

Протокол с резултатие и класирането от подборния кръг на Националното състезание по химия

Писмо за подборния кръгна Националното състезание по ХООС 2014/ 2015 г.

Регламент на Националното състезание по ХООС 2014/ 2015 г.