ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

6 септември 2015

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по ФА за 7 клас  – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по ФА за 8 клас за ОУ, СОУ с прием след 8 клас и ПГ – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебни програми по ФА за 9 за СОУ и гимназии с прием след 7 клас  – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма по ФА за 9 клас на СОУ и гимназии с прием след 8 клас и ПГ  – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по ФА за 10 клас на СОУ и гимназии с прием след 7 клас  – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по ФА за 10 клас ЗП  за ПГ /ядро „Светлина“ и „От атома до космоса“  и СОУ с прием след 8 клас  /ядро „Светлина“/ – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по ФА за 11 клас за СОУ с прием след 8 клас  /ядро „От атома до космоса“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 11 клас ЗП  за СОУ с прием след 7 кл. /ядро „Светлина“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 12 клас за СОУ с прием след 7 клас  /ядро „От атома до космоса“/ – актуална

Учебна програма по ФА за 11 клас ПП – актуална

Учебна програма по ФА за 12 клас ПП – актуална