Природни науки и екология – представяне и защита на проекти учебна 2015/ 2016 год.

3 септември 2015

Протокол за резултатите от ХІV Национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 17-18 октомври 2015 г. Варна, ІІ възрастова група

Протокол за резултатите от ХІV Национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти, 17-18 октомври 2015 г. Варна, І-ва възрастова група

Писмо за организиране и провеждане на националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти – 16.10 – 18.10.2016 г. Варна

Програма на националното състезание по природни науки – представяне и защита на проекти

Регламент на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защата на проекти за 2015/ 2016 г.