Задачи и решения на задачите от областен кръг на олимпиада по астрономия, проведен месец февруари 2024 г.

28 април 2024

Задачи за първа състезателна група (5 – 6 клас) / Решения на задачите

Задачи за втора състезателна група (7 – 8 клас) / Решения на задачите

Задачи за трета състезателна група / Решения на задачите

Задачи за четвърта състезателна група / Решения на задачите