Задачи от областен кръг на олимпиада по физика проведен на 18.02.2024 г.

1 април 2024