Учебна 2014/ 2015 год. Ключови компетентности по природни науки

29 август 2015

Протокол с резултатите и класирането на националното състезание  по ключови компетентности по природни науки и екология 2014 г

Предложени ученици за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки и екология от област – София-град 2014 г.

Писмо за организиране и провеждане на състезанието ключови компетентности по природни науки 2014 г.

Регламент на състезанието по ключови компетентности по природни науки – 2014г.