Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

19 декември 2023

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-40129/ 13.12.2023 г. от РУО – Стара Загора предлагам на Вашето внимание Статут на националния ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“.

Инициативата е включена в Националния календар за изяви на децата и учениците за учебната 2023/2024 год.

Статут на Национален ученически конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“