Природни науки и екология – представяне и защита на проекти учебна 2014/ 2015 год.

29 август 2015

Протокол с реултатите и класирането от Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти

Предложени проекти за участие от РИО – София-град в НС по природни науки и екология – представяне и защита на проекти

Писмо за организиране и провеждане на Националното състезание природни науки и екология – представяне и защита на проекти

Регламент за Националното състезание природни науки и екология – представяне и защита на проекти 2014