РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАМА НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА, УЧЕБНА 2023/ 2024 Г.

13 октомври 2023

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по физика и астрономия за учебната 2023/2024 г.

Програма за олимпиадата по физика за учебната 2023/ 2024 г.