Учебна 2014/ 2015 год. Олимпиада по химия

28 август 2015

Писмо за организиране на ІІІ кръг

Протокол с резултатите и класирането от ІІ кръг. Допуснати до ІІІ кръг

Писмо за организиране на ІІ кръг

Протокол на допуснатите до ІІ кръг

Статистика на участвалите и класираните в І кръг

Писмо за организиране на І кръг

Регламент на олимпиадата по химия 2015 г.