Учебна 2014/ 2015 год. Задачи от олимпиадата по астрономия

28 август 2015

Общински /І/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.

Областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.

Национален /ІІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.