Задачи и решения на задачите от областния кръг на олимпиадата по астрономия проведен на 17.02.2023 г.

20 март 2023

Задачи за първа състезателна група (5-6 клас) / Решения на задачите

Задачи за втора състезателна група (II-VII клас)  / Решения на задачите

Задачи за трета състезателна група (IX-X клас)  / Решения на задачите

Задачи за четвърта състезателна група (XI-XII клас)  Решения на задачите