ЕСЕННО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА 11-13 НОЕМВРИ 2022, СЛИВЕН

24 октомври 2022

Указания за организиране и провеждане на Есенното национално състезание по физика 11-13 ноември 2022