Заповеди за изменение на националния кръг на олимпиадата по физика

4 март 2022

Заповед № РД09 – 2418/ 18.02.2022 г. за изменение на заповед №РД09-1883/ 02.09.2022 г. за датата на провеждане на национален кръг на олимпиадата по физика 

Заповед № РД 09 – 2419/ 18.02.22 г. за изменение на училището домакин на националния кръг на олимпиадата по физика