Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2021/ 2022 год.

15 ноември 2021

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание "Турнир на младите физици" за учебната 2021/ 2022 год.