Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти за учебната 2021/ 2022 г.

15 ноември 2021

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и екология - представяне и защита на проекти за учебната 2021/ 2022 г.