Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2021/ 2022 г.

15 ноември 2021

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2021/ 2022 г.