Изменен регламент за организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.

1 април 2021

Изменен регламент за организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.