Организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.

20 януари 2021

Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.