Регламент и програма за учебната 2020/ 2021 г.

16 октомври 2020

Регламент за националната програма по астрономия за учебната 2020/ 2021 г.