Учителите по природните науки в подкрепа на обучението по природни науки. Уроци по БНТ 2

11 май 2020

Човекът и природата в 6 клас – Дразнимост и движение при растенията

Стела Хантова – учител по биология и здравно образование в 131 СУ „Климент Тимирязев“ и 83 ОУ „Елин Пелин“