Задачи за общински кръг на олимпиада по астрономия за учебната 2018/ 2019 г.

12 декември 2018

Задачи за състезателна група V – VІ клас за общински кръг на олимпиадата по астрономия

Задачи за състезателна група VІІ – VІІІ клас за общински кръг на олимпиадата по астрономия

Задачи за състезателна група  ІХ – Х клас за общински кръг на олимпиада по астрономия

Задачи за състезателна група ХІ – ХІІ клас за общински кръ на олимпиада по астрономия